เกี่ยวกับเรา

ReadyPlastic คือดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขาย และประมูลสินค้าเม็ดพลาสติกประเภท Non-Prime หลากหลายเกรด เช่น HDPE LDPE LLDPE และ PP เม็ดพลาสติกประเภท Non-Prime คือเม็ดพลาสติกที่มีค่าคุณสมบัติหลักไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ระหว่างการผลิตทำให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปจากพลาสติกประเภท Prime โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ Near Prime, Wide Spec และ Off Spec สินค้าทุกตัวผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และมีข้อมูลคุณสมบัติของสินค้าแจ้งไว้ครบถ้วน ชัดเจนบนเวบไซต์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดและเลือกซื้อได้อย่างสะดวกสบาย ตลอด 24 ชั่วโมง