สินค้า

ประกาศ


ไม่มีประกาศในขณะนี้
10 ผลลัพธ์จาก
SCG Plastics
H5480S (Off spec)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0221
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

28.50 บาท/กก.SCG Plastics
H353JU (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0503
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 1
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 4.000 - 6.000

หน่วยสินค้า

10.33 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

32.50 บาท/กก.SCG Plastics
H5814J (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0504
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 1
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 10.000 - 17.000

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

32.00 บาท/กก.SCG Plastics
H5840B (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0601
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 0.300 - 0.499

หน่วยสินค้า

13.70 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

32.50 บาท/กก.SCG Plastics
H355JA (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0801
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 1
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 6.000 - 8.500

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

32.00 บาท/กก.SCG Plastics
H355JA (Wide Spec)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0802
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 1
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 2.000 - 6.990

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

31.00 บาท/กก.SCG Plastics
P601F (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) PH0502
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 1
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 8.000 - 12.000

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

36.00 บาท/กก.BST Elastomers Co., Ltd.
Emulsion Styrene Butadiene Rubber Mixed Grade (SBR1502/1712/1723)
หมายเลขสินค้า (SKU) SBR001
จำนวนสินค้าคงคลัง (หน่วย) 37
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

900.00 กก./หน่วย

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

20.00 บาท/กก.BST Elastomers Co., Ltd.
Emulsion Styrene Butadiene Rubber (ESBR 1502 Wet Scrap)
หมายเลขสินค้า (SKU) SBR002
จำนวนสินค้าคงคลัง (หน่วย) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

18.00 ตัน/หน่วย

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

35.00 บาท/กก.BST Elastomers Co., Ltd.
Emulsion Styrene Butadiene Rubber (SBR1502 Dry Scrap)
หมายเลขสินค้า (SKU) SBR003
จำนวนสินค้าคงคลัง (หน่วย) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

22.50 ตัน/หน่วย

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

45.00 บาท/กก.แสดง
รายการต่อหน้า