สินค้า

ประกาศ


ไม่มีประกาศในขณะนี้
15 ผลลัพธ์จาก
SCG Plastics
H5604F (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0101
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 0.020 - 0.060

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

38.25 บาท/กก.SCG Plastics
H5604F (Wide Spec)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0107
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 0.100 - 0.399

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

37.25 บาท/กก.SCG Plastics
H5480S (Wide Spec)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0231
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 0.050 - 0.300

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

37.25 บาท/กก.SCG Plastics
H5840B (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0601
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 1
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 0.300 - 0.499

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

38.25 บาท/กก.SCG Plastics
S199F (Wide Spec)
หมายเลขสินค้า (SKU) HM0104
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 0.100 - 0.399

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

37.25 บาท/กก.SCG Plastics
P640J (Wide Spec)
หมายเลขสินค้า (SKU) PC0304
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 14.000 - 26.000

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

45.75 บาท/กก.SCG Plastics
P700J (Wide Spec) ขุ่น
หมายเลขสินค้า (SKU) PH0202W
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 8.000 - 12.990

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

44.75 บาท/กก.SCG Plastics
P700J (Near Prime) ใส
หมายเลขสินค้า (SKU) PH0203
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 12.000 - 15.990

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

45.75 บาท/กก.SCG Plastics
P700J (Wide Spec) ขุ่น
หมายเลขสินค้า (SKU) PH0206
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 4.500 - 7.990

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

44.75 บาท/กก.SCG Plastics
P700J (Wide Spec) ใส
หมายเลขสินค้า (SKU) PH0213
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 6.000 - 11.000

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

44.75 บาท/กก.SCG Plastics
P401S (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) PH0401
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 2.000 - 3.100

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

45.75 บาท/กก.SUEZ Circular Polymer (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
r-LDPE (Off grade)
หมายเลขสินค้า (SKU) RR001
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 4
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

16.00 บาท/กก.BST Elastomers Co., Ltd.
Emulsion Styrene Butadiene Rubber Mixed Grade (SBR1502/1712/1723)
หมายเลขสินค้า (SKU) SBR001
จำนวนสินค้าคงคลัง (หน่วย) 37
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

900.00 กก./หน่วย

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

20.00 บาท/กก.BST Elastomers Co., Ltd.
Emulsion Styrene Butadiene Rubber (ESBR 1502 Wet Scrap)
หมายเลขสินค้า (SKU) SBR002
จำนวนสินค้าคงคลัง (หน่วย) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

18.00 ตัน/หน่วย

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

35.00 บาท/กก.BST Elastomers Co., Ltd.
Emulsion Styrene Butadiene Rubber (SBR1502 Dry Scrap)
หมายเลขสินค้า (SKU) SBR003
จำนวนสินค้าคงคลัง (หน่วย) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

22.50 ตัน/หน่วย

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

45.00 บาท/กก.แสดง
รายการต่อหน้า