สินค้า

ประกาศ


ไม่มีประกาศในขณะนี้
18 ผลลัพธ์จาก
SCG Plastics
H5604F (Off Spec)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0100
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 1
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

39.75 บาท/กก.SCG Plastics
H5604F (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0101
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 0.020 - 0.060

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

43.25 บาท/กก.SCG Plastics
H5480S (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0205
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 1
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 0.500 - 0.699

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

43.25 บาท/กก.SCG Plastics
H5480S (Off spec)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0221
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 1
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

39.75 บาท/กก.SCG Plastics
H5840B (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0601
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 1
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 0.250 - 0.499

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

43.25 บาท/กก.SCG Plastics
H6140B (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) HD0703
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 0.400 - 0.499

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

43.25 บาท/กก.SCG Plastics
S199F (Wide Spec)
หมายเลขสินค้า (SKU) HM0102
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 2
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 0.020 - 0.060

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

42.25 บาท/กก.SCG Plastics
S199F (Off Spec)
หมายเลขสินค้า (SKU) HM0107
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

13.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

39.75 บาท/กก.SCG Plastics
P640J (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) PC0303
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 1
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 8.000 - 14.000

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

47.25 บาท/กก.SCG Plastics
P740J (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) PC0403
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 2
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 27.000 - 33.990

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

47.25 บาท/กก.SCG Plastics
P840J (Near Prime)
หมายเลขสินค้า (SKU) PC0502
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 1
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 35.000 - 50.000

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

47.25 บาท/กก.SCG Plastics
P700J (Near Prime) ใส
หมายเลขสินค้า (SKU) PH0203
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 12.000 - 15.990

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

46.25 บาท/กก.SCG Plastics
P700J (Wide Spec) ขุ่น
หมายเลขสินค้า (SKU) PH0211
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 2
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 30.000 - 40.000

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

45.25 บาท/กก.SCG Plastics
P700J (Wide Spec) ใส
หมายเลขสินค้า (SKU) PH0213
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 3
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 6.000 - 11.000

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

45.25 บาท/กก.SCG Plastics
P700J (Wide Spec) ใส
หมายเลขสินค้า (SKU) PH0216
จำนวนสินค้าคงคลัง (Truck) 3
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) 50.000 - 60.000

หน่วยสินค้า

15.00 ตัน/Truck

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

45.25 บาท/กก.BST Elastomers Co., Ltd.
Emulsion Styrene Butadiene Rubber Mixed Grade (SBR1502/1712/1723)
หมายเลขสินค้า (SKU) SBR001
จำนวนสินค้าคงคลัง (หน่วย) 37
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

900.00 กก./หน่วย

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

20.00 บาท/กก.BST Elastomers Co., Ltd.
Emulsion Styrene Butadiene Rubber (ESBR 1502 Wet Scrap)
หมายเลขสินค้า (SKU) SBR002
จำนวนสินค้าคงคลัง (หน่วย) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

18.00 ตัน/หน่วย

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

35.00 บาท/กก.BST Elastomers Co., Ltd.
Emulsion Styrene Butadiene Rubber (SBR1502 Dry Scrap)
หมายเลขสินค้า (SKU) SBR003
จำนวนสินค้าคงคลัง (หน่วย) สินค้าหมด
อัตราการไหล กรัม/10นาที (MI) n/a

หน่วยสินค้า

22.50 ตัน/หน่วย

ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)

45.00 บาท/กก.แสดง
รายการต่อหน้า