สินค้า

ประกาศ


ไม่มีประกาศในขณะนี้
ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า ประเภทย่อย ประเภทการใช้งาน หมายเลขสินค้า (SKU) อัตราการไหล (MFR) ความหนาแน่น จำนวนสินค้าคงคลัง จำนวนต่อหน่วยสินค้า ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)
H5604F (Near Prime) PE HDPE
 • Film
 • HD0101 0.020 - 0.060 0.940 - 0.960 สินค้าหมด 15.00 ตัน/Truck 38.25 บาท/กก.
  H5604F (Wide Spec) PE HDPE
 • Film
 • HD0107 0.100 - 0.399 0.940 - 0.960 สินค้าหมด 15.00 ตัน/Truck 37.25 บาท/กก.
  H5480S (Wide Spec) PE HDPE
 • Film
 • Mono
 • HD0231 0.050 - 0.300 0.950 - 0.960 สินค้าหมด 15.00 ตัน/Truck 37.25 บาท/กก.
  H5840B (Near Prime) PE HDPE
 • Film
 • Blow
 • HD0601 0.300 - 0.499 0.940 - 0.960 1 15.00 ตัน/Truck 38.25 บาท/กก.
  S199F (Wide Spec) PE HDPE
 • Film
 • HM0104 0.100 - 0.399 0.945 - 0.960 สินค้าหมด 15.00 ตัน/Truck 37.25 บาท/กก.
  P640J (Wide Spec) PP Copo
 • Injection
 • PC0304 14.000 - 26.000 n/a สินค้าหมด 15.00 ตัน/Truck 45.75 บาท/กก.
  P700J (Wide Spec) ขุ่น PP Homo
 • Injection
 • PH0202W 8.000 - 12.990 n/a สินค้าหมด 15.00 ตัน/Truck 44.75 บาท/กก.
  P700J (Near Prime) ใส PP Homo
 • Injection
 • PH0203 12.000 - 15.990 n/a สินค้าหมด 15.00 ตัน/Truck 45.75 บาท/กก.
  P700J (Wide Spec) ขุ่น PP Homo
 • Injection
 • PH0206 4.500 - 7.990 n/a สินค้าหมด 15.00 ตัน/Truck 44.75 บาท/กก.
  P700J (Wide Spec) ใส PP Homo
 • Injection
 • PH0213 6.000 - 11.000 n/a สินค้าหมด 15.00 ตัน/Truck 44.75 บาท/กก.
  P401S (Near Prime) PP Homo
 • Yarn
 • PH0401 2.000 - 3.100 n/a สินค้าหมด 15.00 ตัน/Truck 45.75 บาท/กก.
  r-LDPE (Off grade) PE LDPE
 • Film
 • RR001 n/a n/a 4 15.00 ตัน/Truck 16.00 บาท/กก.
  Emulsion Styrene Butadiene Rubber Mixed Grade (SBR1502/1712/1723) ESBR - SBR001 n/a n/a 37 900.00 กก./หน่วย 20.00 บาท/กก.
  Emulsion Styrene Butadiene Rubber (ESBR 1502 Wet Scrap) ESBR - SBR002 n/a n/a สินค้าหมด 18.00 ตัน/หน่วย 35.00 บาท/กก.
  Emulsion Styrene Butadiene Rubber (SBR1502 Dry Scrap) ESBR - SBR003 n/a n/a สินค้าหมด 22.50 ตัน/หน่วย 45.00 บาท/กก.