สินค้า

ประกาศ


ไม่มีประกาศในขณะนี้
ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า ประเภทย่อย ประเภทการใช้งาน หมายเลขสินค้า (SKU) อัตราการไหล (MFR) ความหนาแน่น จำนวนสินค้าคงคลัง จำนวนต่อหน่วยสินค้า ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)
H5480S (Off spec) PE HDPE
 • Mono
 • HD0221 n/a n/a สินค้าหมด 15.00 ตัน/Truck 28.50 บาท/กก.
  H353JU (Near Prime) PE HDPE
 • Injection
 • HD0503 4.000 - 6.000 0.955 - 0.965 1 10.33 ตัน/Truck 32.50 บาท/กก.
  H5814J (Near Prime) PE HDPE
 • Injection
 • HD0504 10.000 - 17.000 0.950 - 0.960 1 15.00 ตัน/Truck 32.00 บาท/กก.
  H5840B (Near Prime) PE HDPE
 • Blow
 • HD0601 0.300 - 0.499 0.940 - 0.960 สินค้าหมด 13.70 ตัน/Truck 32.50 บาท/กก.
  H355JA (Near Prime) PE HDPE
 • Injection
 • HD0801 6.000 - 8.500 0.940 - 0.970 1 15.00 ตัน/Truck 32.00 บาท/กก.
  H355JA (Wide Spec) PE HDPE
 • Injection
 • HD0802 2.000 - 6.990 0.940 - 0.970 1 15.00 ตัน/Truck 31.00 บาท/กก.
  P601F (Near Prime) PP Homo
 • Film
 • Injection
 • PH0502 8.000 - 12.000 n/a 1 15.00 ตัน/Truck 36.00 บาท/กก.
  Emulsion Styrene Butadiene Rubber Mixed Grade (SBR1502/1712/1723) ESBR - SBR001 n/a n/a 37 900.00 กก./หน่วย 20.00 บาท/กก.
  Emulsion Styrene Butadiene Rubber (ESBR 1502 Wet Scrap) ESBR - SBR002 n/a n/a สินค้าหมด 18.00 ตัน/หน่วย 35.00 บาท/กก.
  Emulsion Styrene Butadiene Rubber (SBR1502 Dry Scrap) ESBR - SBR003 n/a n/a สินค้าหมด 22.50 ตัน/หน่วย 45.00 บาท/กก.