สินค้า

ประกาศ


ไม่มีประกาศในขณะนี้
ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า ประเภทย่อย ประเภทการใช้งาน หมายเลขสินค้า (SKU) อัตราการไหล (MFR) ความหนาแน่น จำนวนสินค้าคงคลัง จำนวนต่อหน่วยสินค้า ราคาต่อกิโลกรัม (ก่อนรวม VAT)
Emulsion Styrene Butadiene Rubber Mixed Grade (SBR1502/1712/1723) ESBR - SBR001 n/a n/a 37 900.00 กก./หน่วย 20.00 บาท/กก.
Emulsion Styrene Butadiene Rubber (ESBR 1502 Wet Scrap) ESBR - SBR002 n/a n/a สินค้าหมด 18.00 ตัน/หน่วย 35.00 บาท/กก.
Emulsion Styrene Butadiene Rubber (SBR1502 Dry Scrap) ESBR - SBR003 n/a n/a สินค้าหมด 22.50 ตัน/หน่วย 45.00 บาท/กก.